Bhagavadgītā

Work
ID: 42214
Full name: Bhagavadgītā
Language: Sanskrit
Alternative names: Bhagvadgītopanīṣat
Related Works
Commentaries on this work: Ādhyātmikadīpikā on the Bhagavadgītā
Advaitaprakāśikā
Āmanamnityatva on the Bhagavadgītā
Amṛta on the Bhagavadgītā
Amṛtataraṅgiṇī on the Bhagavadgītā
Ānandavardhanī on the Bhagavadgītā
Anvayabodhinī on the Bhagavadgītā
Arthabodha Vicikitsā on the Bhagavadgītā
Arthaprakāśikā on the Bhagavadgītā
Arthasaṃgraha on the Bhagavadgītā
Arthasaṃgraha on the Bhagavadgītā
Arthasaṃgraha on the Bhagavadgītā
Arthasaṃgraha on the Bhagavadgītā
Arthasaṃgraha on the Bhagavadgītā
Arthavivaraṇa on the Bhagavadgītā
Arthavivecanaprakaraṇa on the Bhagavadgītā
Bālabodhinī on the Bhagavadgītā
Bhagavadgītā (with Newāri Ṭīkā)
Bhagavadgītā-Sārodhinī
Bhagavadgitābhāṣya
Bhagavadgītabhāṣya
Bhagavadgītagūḍhārthadīpikā
Bhagavadgītārthasāra
Bhagavadgītāṭīkā
Bhagavadgītāṭīkā
Bhagavadgītāṭīkā
Bhagavadgītāṭīkā
Bhagavadgītāṭīkā
Bhagavadgītāvivaraṇa
Bhājaṃ Saptaśatī on the Bhagavadgītā
Bhāṣya on the Bhagavadgītā
Bhāṣya on the Bhagavadgiṭā
Bhāṣya on the Bhagavadgītā
Bhāṣya on the Bhagavadgītā
Bhāṣya on the Bhagavadgītā
Bhāṣyasaṃkṣepa on the Bhagavadgītā
Bhāvaprakāśa on the Bhagavadgītā
Bhāvaprakāśa on the Bhagavadgītā and autocommentary
Bhāvaprakāśikā on the Bhagavadgītā
Bodhinīvardinī on the Bhagavadgītā
Brahmānandagiri on the Bhagavadgītā
Commentary on the Bhagavadgītā
Commentary on the Bhagavadgītā
Commentary on the Bhagavadgītā
Commentary on the Bhagavadgītā
Commentary on the Bhagavadgītā
Gītārthasaṃgraha
Gītārthasaṃgraha
Gūḍhārthacandrikā on the Bhagavadgītā
Gūḍhārthadīpikā on the Bhagavadgītā
Hetunirṇaya
Īśvaragītābhāṣya on the Bhagavadgītā
Kṛṣṇatoṣiṇī on the Bhagavadgītā
Kusumavaijayantī on the Bhagavadgītā
Laghucandrikā Bhagavadgītātātparyanirṇaya
Paramārthaprāpa on the Bhagavadgītā
Pārārthadarṣiṇī on the Bhagavadgītā
Prabodhacandrikā
Prabodhacandrikā on the Bhagavadgītā
Pradīpa on the Bhagavadgītā
Prakāśa
Rahasya on the Bhagavad Gītā
Rahasyaprakāśa on the Bhagavadgītā
Rasikarañjinī on the Bhagavadgītā
Rudrabhāṣya on Bhagavadgītā XVI.1-66
Sāra on the Bhagavadgītā
Śāradārthaprabodhinī
Sārasaṃgraha
Sārasaṃgraha
Sārasaṃgraha
Sārasaṃkīrtha
Sāroddhāra
Sarvatobhadra
Śrīnivāsakṛpā
Tātparya
Tātparyabodhinī on the Bhagavadgītā
Tātparyanirṇaya on the Bhagavadgītā
Tattva(artha)dīpikā on the Bhagavadgītā
Tattvadīpikā on the Bhagavadgītā
Tattvaprakāśikā on the Bhagavadgītā
Tattvaprakāśikā on the Bhagavadgītā
Tattvaprakāśikā on the Bhagavadgītā
Tattvaprakāśikā on the Bhagavadgītā
Tattvārthacandrikā on the Bhagavadgītā
Ṭīkā on the Bhagavadgītā
Ṭīkā on the Bhagavadgītā
Ṭīkā on the Bhagavadgītā
Upaniṣadvilāsa on the Bhagavadgītā
Upanyāsadarpaṇa on the Bhagavadgītā
Vacanāmṛta on the Bhagavadgītā
Vacanikā on the Bhagavadgītā
Vamśi on the Bhagavadgītā
Vijñānabhāṣya on the Bhagavadgītā
Vivṛti on the Bhagavadgītā
Vyākhyā on the Bhagavadgītā
Mentions of this work: Rasamañjarī, Śabdārthasandīpikā
Works reusing:
Related Manuscripts
Last update: 13.02.2023 - 15:10
Suggested citation: Vyaghrambare G., SKSEC Team. "Bhagavadgītā." Pandit. <panditproject.org/entity/42214/work>. Updated on February 13, 2023 03:10 pm IST.
Attributed to: Samhita, Zysk Copenhagen