Incipit of 240-A-1882-83

Extract
ID: 99003
Work: Dattagītā
Last update: 11.07.2018 - 01:07
Related Manuscripts
Extracted from manuscript: MS 240-A-1882-83

Begins: fol. 1b

// atha dattagītā likhyate //

pārvatī uvāca //

avadhūtaṃ kimarthaṃ vā kimarthaṃ caturakṣaram //

pṛchasi pārvatī devī brūhi me parameśvara // 1 //

īśvara uvāca //

āśāpāśavinirmuktam ādimadhyāntanirmalam //

ānandaṃ varttate nityam akāraṃ tasya lakṣaṇaṃ // 2 // etc.

fol. 2a

śrīdattātreya uvāca //

īśvarānugrahād eva puṃsām advaitavāsanā //

mahābhayaparitrāṇādvitrāṇam upajāyate // 14 //

yenedaṃ pūritaṃ sarvam ātmanaivātmanātmani // etc.

Suggested citation: Maharaj S. "Incipit of 240-A-1882-83." Pandit. <panditproject.org/entity/99003/extract>. Updated on July 11, 2018 01:07 am IST.
Contributors: Sukshmadarshi Maharaj
Attributed to: Vedānta BORI