Incipit of 311-1899-1915

Extract
ID: 97984
Last update: 27.06.2018 - 15:00
Related Manuscripts
Extracted from manuscript: MS Pune BORI 311-1899-1915

Ends: fol. 66a

atra gandhārapratipattidārṣṭāntikatvenātmavedanaṃ nirdiśantī śrutir vismṛtakaṇṭhacāmī karanyāyenātmano jñānam eva lābho nātyādṛśa iti spaṣṭataraṃ darśayatīti jñānalābha

evātmasāmrājyalābha iti siddhaṃ // 54 // śrīḥ //

vidhūya vimatadhvāntamāntare pariśeṣite //

pratīcijagadadhyāsād adhyāropo 'tra darśitaḥ // śrīḥ //

Suggested citation: Peterson J. "Incipit of 311-1899-1915." Pandit. <panditproject.org/entity/97984/extract>. Updated on June 27, 2018 03:00 pm IST.
Contributors: Jonathan Peterson
Attributed to: Vedānta BORI