Colophon phrase of 111-1902-07

Extract
ID: 97818
Work: Prakāśikā
Last update: 23.06.2018 - 20:24
Related Manuscripts
Extracted from manuscript: MS Pune BORI 111-1902-07

iti śrīvidyāraṇyaviracitāparokṣānubhūtidīpikā samāptā //
atha jñānimahimāsaṅgrahaślokena likhyate // tīrtheti etc,
…//48// anena sarveṣāṃ svasvarūpaprāptikalpitā 'vidyānivr̥ttiś cāstu //
śrīśaṅkarāya namaḥ // samāptaṃ

Suggested citation: Chen D. "Colophon phrase of 111-1902-07." Pandit. <panditproject.org/entity/97818/extract>. Updated on June 23, 2018 08:24 pm IST.
Contributors: Danielle Chen
Attributed to: Vedānta BORI