Explicit of 136-1895-98

Extract
ID: 97276
Last update: 01.06.2018 - 17:31
Related Manuscripts
Extracted from manuscript: MS Pune BORI 136-1895-98

rāmāyaṇaṃ janamanoharam ādikāvyaṃ /

brahmādibhiḥ survarair api saṃstutaṃ ca /

śraddhānvitaḥ paṭa(ṭha)ti yaḥ śruṇuyāt sa nityaṃ /

viṣṇoḥ prayāti sadanaṃ sa viṣṇudehaḥ //

i śrī da tma mā ṇe mā he ra vā u ra ḍe va sargaḥ //

adhyātmarāmāyaṇaḥ samāptaḥ // adhyātmottarakāṇḍe grahasaṃkhyayā parikṣiptāḥ ṛtuśatasaṃkhyāḥ ślokāḥ purāṇasaṃkhyāś ca purāṇasaṃkhyāś ca purā hareṇoktāḥ

pārvatyai parameśvareṇa gadite hyadhyātmarāmāyaṇe

kāṇḍaiḥ saptabhir anviteti śubhadesargāś catuḥṣaṣṭikāḥ /

ślokānāṃ tu śatadvayena sahitāny ukyāni catvārisahastrāṇi eva samāsataḥ śrutiśateṣūktāni tatvārthataḥ /

Suggested citation: Chen D. "Explicit of 136-1895-98." Pandit. <panditproject.org/entity/97276/extract>. Updated on June 01, 2018 05:31 pm IST.
Contributors: Danielle Chen
Attributed to: Vedānta BORI