Explicit of 28-A 1879-80

Extract
ID: 97270
Last update: 01.06.2018 - 16:47
Related Manuscripts
Extracted from manuscript: MS Pune BORI 28-A 1879-80

rāmāyaṇaṃ janamanoharam ādikāvyaṃ /

brahmādibhiḥ survarair api saṃstutaṃ ca /

śraddhānvitaḥ paṭa(ṭha)ti yaḥ śruṇuyāt sa nityaṃ /

viṣṇoḥ prayāti sadanaṃ sa viṣṇudehaḥ //

i śrī da tma mā ṇe mā he ra vā u ra ḍe va sargaḥ //

adhyātmarāmāyaṇaḥ samāptaḥ // adhyātmottarakāṇḍe grahasaṃkhyayā parikṣiptāḥ ṛtuśatasaṃkhyāḥ ślokāḥ purāṇasaṃkhyāś ca purāṇasaṃkhyāś ca purā hareṇoktāḥ

pārvatyai parameśvareṇa gadite hyadhyātmarāmāyaṇe

kāṇḍaiḥ saptabhir anviteti śubhadesargāś catuḥṣaṣṭikāḥ /

ślokānāṃ tu śatadvayena sahitāny ukyāni catvārisahastrāṇi eva samāsataḥ śrutiśateṣūktāni tatvārthataḥ //

Suggested citation: Chen D. "Explicit of 28-A 1879-80." Pandit. <panditproject.org/entity/97270/extract>. Updated on June 01, 2018 04:47 pm IST.
Contributors: Danielle Chen
Attributed to: Vedānta BORI