Explicit of MS Kathmandu NAK 5/455

Extract
ID: 108710
Not work-specific.
Last update: 26.11.2020 - 05:11
Related Manuscripts
Extracted from manuscript: MS Kathmandu NAK 5/455

eṣa (!) plīhadino (!) martyā ○ galagaṇḍikam eva ca |
guḍaśālyodanaṃ (!) prāyā (!) matsyabhojina (!) sevina (!) |
⁅prāya⁆śo madhurāhārā vātaśleṣmātmakā narāḥ
teṣāṃ kaṭukatiktañ ca rū○kṣmam uṣṇañ ca bhojanaṃ |
yac cānyad api śleṣmaghnaṃ teṣān tat ta(t) prayojayet |
kañcīpadā nava(dhvā)nā kāvīrās tulyayor api |
vānasī kumudārājyaṃ ciripālis tathaiva ca
cīrarājyañ ca corāṇāṃ pulindadra(v)iḍeṣu ca |
karapāṭhaśanāñ (!) ca vivehā (!) maṇḍapeṣu ca |
kāntārañ ca varāhañ ca paṭhā(!)⁅svābhī⁆ram eva ca |
dakṣiṇān diśim āśṛtya deśā vi
(fol. 164v4-6)

Suggested citation: Rimal M. "Explicit of MS Kathmandu NAK 5/455." Pandit. <panditproject.org/entity/108710/extract>. Updated on November 26, 2020 05:11 am IST.
Contributors: Madhusudan Rimal