Incipit of MS Kathmandu NAK 3/425

Extract
ID: 108705
Last update: 21.11.2020 - 01:46
Related Manuscripts
Extracted from manuscript: MS Kathmandu NAK 3/425

śrīgaṇeśāya namaḥ ||

abhar maṃgalā piṃgalā dhānyakā ca
tathā bhrāmarī bhadrikā colkakā ca ||

tathā siddhikā śaṃ(2)katāṣtau śivas tu
śivāyāḥ puro yoginīr uktavāṃś ca || 1 ||

daśānām athāṃtardaśānāṃ sadaiva
prapūjāṃ viśeṣad viruddhā(3)rcanaṃ ca ||
prakurvan naraḥ sarvasiddhiṃ prayāti
ripūṇāṃ jayaṃ kīrtim ārogyam āyuḥ || 2 || (fol. 1v1–3)

Suggested citation: Rimal M. "Incipit of MS Kathmandu NAK 3/425." Pandit. <panditproject.org/entity/108705/extract>. Updated on November 21, 2020 01:46 am IST.
Contributors: Madhusudan Rimal