Explicit of MS Kathmandu NAK 1/738

Extract
ID: 108695
Work: Sāmudrika
Last update: 16.11.2020 - 23:38
Related Manuscripts
Extracted from manuscript: MS Kathmandu NAK 1/738

yā de(2)vī madhukaiṭabhapramathanī (!) yā caṇḍamuṇḍoddiṇī (!)
yām ādyā mahiṣāsurapramathanī yā raktavīyāśriyā (!) ||
yā sā śubhaniśumbhadaityadalanī (!) yā devadavāśriyā (!)
(3) sā devī mama rakṣadakṣiṇabhujais (!) caṃṇḍi jayo rakṣa(4)tuḥ (!) || ||

utphullāmbujakarṇikoparigatā śrīsiddhilakṣmī parā
kampūrasphaṭikendukuṇḍadha(5)varā (!) niśekhepāpāpahā (!)
saṃsārārnavaduḥkhapaṃkajahari (!) niskanyamaṃ (!) sarvadā
śrīmat pañcamukhāmbu(6)jā daśabhujā pretasthitā pātu vaḥ || (fol. 19r1–6)
iti sāmudrike strīlakṣaṇe ṣaṣṭhodhyāyaḥ || (fol. 18v3)

Suggested citation: Wujastyk D. "Explicit of MS Kathmandu NAK 1/738." Pandit. <panditproject.org/entity/108695/extract>. Updated on November 16, 2020 11:38 pm IST.
Contributors: Dominik Wujastyk