Incipit of MS Kathmandu NAK 1/1135

Extract
ID: 107560
Last update: 25.07.2020 - 04:11
Related Manuscripts
Extracted from manuscript: MS Kathmandu NAK 1/1135

śrīgurugaṇeśāya namaḥ || ||


śrītaṃtracitāmaṇyuktasvapnaparīkṣā likhyate || ||

tataḥ svapnaparīkṣāṃ ca kuryāt tadvidhir ucyate ||

vaidikānāṃ dakṣiṇānāṃ vaiṣṇavānāṃ tathaiva ca || 1 ||


yaj jāgrato dūram udeti daivam

ādṛtya maṃtrān japatas trir etān ||

divaikabhug dakṣiṇapārśvaśāyī

svapnaṃ parīkṣeta yathopadeśaṃ || 2 || (fol. 1v1–3)

Suggested citation: Rimal M. "Incipit of MS Kathmandu NAK 1/1135." Pandit. <panditproject.org/entity/107560/extract>. Updated on July 25, 2020 04:11 am IST.
Contributors: Madhusudan Rimal