Explicit of MS Pune BORI 430-1875-76

Extract
ID: 103962
Work: Dattagītā
Last update: 08.06.2020 - 23:26
Related Manuscripts
Extracted from manuscript: MS Pune BORI 430-1875-76

Ends fol. 15

āvarttaṃ saṃśayānām avinayabhuvanaṃ pattanaṃ sāhasānām

doṣāṇāṃ sannikarṣaṃ kapaṭaśatamayaṃ kṣetram apratyayānām /

svargadvārasya vighno narakapurasukhaṃ sarvamāyākaraṇḍam

śrījālaṃ kena sṛṣṭaṃ viṣam amṛtamayaṃ prāṇilokasya pāśaḥ // 22 //

Suggested citation: Maharaj S. "Explicit of MS Pune BORI 430-1875-76." Pandit. <panditproject.org/entity/103962/extract>. Updated on June 08, 2020 11:26 pm IST.
Contributors: Sukshmadarshi Maharaj
Attributed to: Vedānta BORI