Maṅgala passage of MS Pune BORI 429-1875-76

Extract
ID: 103219
Last update: 28.05.2020 - 02:28
Related Manuscripts

fol. 1b

pratyagjyotiḥsvarūpaṃ tam avāṅmanasagocaram /

śrīvāsudevaṃ sāṣṭāṅgaṃ praṇamya sakaleṣtadam // 1 //

vidyāraṇyakṛtaiḥ ślokair nṛsiṃhāśramasūktibhiḥ /

sandṛṣṭvā vyāsasūtrāṇāṃ vṛttir bhāṣyānusāriṇī //

ānandāśramapādābjaparāgāṇāṃ kṛpābalāt /

likhyate raṅganāthena vidvajjanamanoharā // 3 // etc.

Suggested citation: Maharaj S. "Maṅgala passage of MS Pune BORI 429-1875-76." Pandit. <panditproject.org/entity/103219/extract>. Updated on May 28, 2020 02:28 am IST.
Contributors: Sukshmadarshi Maharaj
Attributed to: Vedānta BORI