Explicit of MS Pune BORI 598-1886-92

Extract
ID: 103053
Last update: 22.05.2020 - 23:42
Related Manuscripts
Extracted from manuscript: MS Pune BORI 598-1886-92

Ends fol. 40b

nityaśuddhaparipūrṇam advayaṃ saccidātmakam akhaṇḍam akṣaram //

sarvadā sukham abodhatatkṛter varjitaṃ sadeham asmi tatparam // 1 //

govarddhanapreraṇayā vimuktatre pavitre narasiṃhayogī //

vedāntasārasya cakāra ṭīkāṃ subodhinīṃ viśvapateḥ purastāt //

jāte pañcaśatādhike daśaśate saṃvatsarāṇāṃ punaḥ /

sañjāte daśavatsare prabhuvāra śrīśālivāhe śake //

prāptendurmukhavatsare **śucau māse 'numatyāṃ tithau //

**bhārgavavāsare narahariś ṭīkāṃ cakārojvalām //

Suggested citation: Maharaj S. "Explicit of MS Pune BORI 598-1886-92." Pandit. <panditproject.org/entity/103053/extract>. Updated on May 22, 2020 11:42 pm IST.
Contributors: Sukshmadarshi Maharaj
Attributed to: Vedānta BORI