Post-colophon of MS Pune BORI 313-1879-80

Extract
ID: 100373
Last update: 10.04.2019 - 00:41
Related Manuscripts
Extracted from manuscript: MS Pune BORI 313-1879-80

fol. 595a

svastaśrīnṛpavikramārkaśarade dvāviṃśam aṣṭādaśe

pauṣe kṛṣṇanavamyam arkadivase svacche pure nautane /

jāmaśrīlaṣapatsu rājyamacale śārīrabhāṣā svayaṃ

likhyed vaidyadayālaviṣṇuvṛṣṇyapaṭhanārthe sarvaśāstrārthavit //

udnāśrījagajīvanadvijavaraśṛṅgārachatremaṇi-

kalpapādapavāñchitāryakaraṇe pāṇḍityadāneśvara /

deśaṃ rājyapurohitārtham akhile sante dvije sajjana-

jñāne cāpi jitendriyā jitamanā sarvekaśānte sthiti //1//

svasti śrīnṛpavikramārkasamayāt saṃvaddinetradvipa

kṣmāprāmāṇyam upāgate khalu rathā tiṣyeva lakṣe dale /

nandāsūryadine navīnanagare dhrīlakṣajicchāsane

śārīraṃ vyalikhad dayālu ṭhakuro vaidyo vidāṃ prītikṛt //1//

Suggested citation: Maharaj S. "Post-colophon of MS Pune BORI 313-1879-80." Pandit. <panditproject.org/entity/100373/extract>. Updated on April 10, 2019 12:41 am IST.
Contributors: Sukshmadarshi Maharaj
Attributed to: Vedānta BORI