Explicit of MS Kathmandu NAK 1/1414

Extract
ID: 107795
Last update: 05.08.2020 - 03:20
Related Manuscripts
Extracted from manuscript: MS Kathmandu NAK 1/1414

svagṛhoccanavāṃśanirūpaṇaṃ

jātakāvasare nirūpitaṃ |

navāṃśaka eva (!) musallaham iti vācyaḥ | trairāśika(6)padena dreṣkāṇeśā yathā meṣādeḥ ṣaṭ triṃśaṃ dreṣkāṇānām adhīśvarā jñeyāḥ || prathamo dhaumas tasmāt ṣaṣṭhaś ca bhaumāṃ taṃ | haddāpade(7)na triṃśāṃśāḥ ucyate (!) yathā | meṣe

ṣaḍaṃgavasuśarayāṇānāṃ (!)

gurusitajñakujamaṃdāḥ |

vṛṣabhevasurasavasuśaraśikhināṃśu-(fol. 76v5–7)

Suggested citation: Rimal M. "Explicit of MS Kathmandu NAK 1/1414." Pandit. <panditproject.org/entity/107795/extract>. Updated on August 05, 2020 03:20 am IST.
Contributors: Madhusudan Rimal