Explicit of MS Kathmandu NAK 5/633

Extract
ID: 107685
Last update: 02.08.2020 - 10:45
Related Manuscripts
Extracted from manuscript: MS Kathmandu NAK 5/633

śīghrocca mandoccapātasaṃjñakāḥ pūrvoktapādārthāḥ jīvaviśeṣāḥ sūryādigrahāṇāṃ
gatikāraṇabhūtāḥ saṃti | nanu kālenaiva grahacalanaṃbhava(tī)ti kālagati hetu naite ity ata āha |
kālasyeti pūrvapratipāditakālasya svarūpāṇi tathā caiṣāṃ kālamūrttitvena grahagatihetutvaṃ nāma
bhavatīti bhāvaḥ | nanu kālasya svaghaṭādimūrttattvād eṣāṃtadātmakatvābhā (exp. 44:2–5)

Suggested citation: Rimal M. "Explicit of MS Kathmandu NAK 5/633." Pandit. <panditproject.org/entity/107685/extract>. Updated on August 02, 2020 10:45 am IST.
Contributors: Madhusudan Rimal